Jumpscare. ur not suposed to see this

Místnosti na mapě

Mapa hry je náhodně generována a je sestavěna pomocí místností, ve kterých hráč může něco udělat, najít, sebrat, nebo se také může jednat o jednoduchou chodbu

Tato mapa se dělí na tři hlavní zóny: Light Containment Zone, Heavy Containment Zone, Entrance Zone. Potom dále na Pocket Dimension a Surface

Checkpointy

Checkpointy oddělují části zařízení. Každý checkpoint má nějaký svůj úkol, který se musí splnit předtím než můžete projít. Aby jste se dostali z LCZ do HCZ musíte přehodit páčku v Surveillance Room a tím vypnout nouzové uzamknutí zóny.

Aby jste se dostali z HCZ do EZ musíte vy sami znovu zabezpečit SCP-008. Jak to uděláte bude nouzové uzamčení zóny automaticky vypnuto

Ale to by bylo moc lehké ne? Proto každý checkpoint vyžaduje přístupovou kartu k otevření. LCZ/HCZ checkpoint potřebuje kartu úrovně 3 a HCZ/EZ checkpoint potřebuje úroveň 5. Checkpointy taky mají časovač a automaticky se zavřou za pár sekund

Light Containment Zone (LCZ)

LCZ je první zóna se kterou se setkáte ve hře. Po ni následuje HCZ a EZ. LCZ je hlavně používána na zadržení a uskladnění lehce zadržitelných SCP jako Euclid a Safe např. SCP-173 a SCP-914.

Cely pro personál Třídy D

Každá cela vězní jednoho člena Třídy D. Obsahuje malý stolek, umyvadlo, záchod, postel a také trubici s plynem. Zde ve hře začínáme. Na stole můžeme najít papír, který nás vítá v nadačním zařízení. Taky dostaneme nové označení D-9341.

Zadržovací místnost 173

Při vstupu do místnosti Vám eskorta dá dokument o SCP-173

Hlavní zadržovací komora je místem, kde se hráč poprvé setká s SCP-173, který jde vidět v levém rohu komory. Brzy po vstupu do komory dojde k poruše těžkých dveří, což způsobí jejich otevření a nereagování na pokusy o jejich zavření. Ihned poté dojde k výpadku celého systému. Hráč bude muset uprchnout z místnosti poté, co SCP-173 zabilo dva zaměstnance třídy D a ochranku na balkóně. Na zemi poblíž východu do místnosti lze najít větrací otvor, což naznačuje, že SCP-173 použilo ventilační systém k úniku z místnosti.

Zadržovací místnost 173

Kancelář

Hráč může také zahlédnout Ředitele Ochranky Franklina a Agenta Ulgrina, kteří narazili na SCP-173 těsně pod mostem. Franklin varuje Ulgrina, že SCP-173 je za ním a společně s ním oba udržují oční kontakt, zatímco pomalu ustupují z místnosti. SCP-173 zmizí poté, co oba muži odešli. Tuto událost lze sledovat buď zevnitř samotné místnosti, nebo přes CCTV monitor v 173 místnosti. Pokud se hráč pokusí přiblížit k Ulgrinovi, zahájí na něj palbu.

Sklad

Sklad se skládá z chodby s dveřmi v polovině místnosti. Dveře vedou do nižší úrovně, kde je několik laviček a těžké dveře. Na opačné straně chodby jsou dva samostatné vchody, které vedou do velkého skladovacího prostoru s plynovou maskou, dokumentem SCP-1048, hlášení o incidentu SCP-1048-A, karta úrovně 1, schránka a až tři 9V baterie. Vlevo od středových dveří je připevněna ke stropu bezpečnostní kamera.

Hráč si musí dát pozor, protože se v místnosti objeví SCP-173.

Malá testovací místnost

Malá testovací místnost je umístěna uvnitř chodby obsahující dvě trubky. Místnost je rozdělena na dvě komory: První místnost funguje jako pozorovací místnost s dveřmi vedoucími do malé kovové komory, která je monitorována dvěma velkými okny. Kartu úrovně 2 a S-Nav 300 najdete v pozorovací místnosti.

Dveře na chodbě vyžadují kartu úrovně 1. Uvnitř najde hráč nefunkční dveře před sebou a dveře po jejich levici vedoucí do testovací místnosti. Dveře testovací komory jsou nepřístupné. SCP-173 se obvykle nachází pod ventilační šachtou komory, potom rozbije pozorovací okno a vstoupí do místnosti s hráčem. Před vstupem do testovací místnosti se doporučuje, aby hráč mrknul.

Pozorovací místnost

Skladovací oblast 6

V Nadačním zařízení se nachází pouze 2 výtahy vedoucí do Skladovací oblasti 6. Hráč může v této oblasti najít useknutou ruku a brýle na noční vidění.

V této oblasti se taky nachází 3 SCP-939 entity, SCP-939 je slepé ale za to dobře slyší, proto je doporučeno se kolem nich proplížit.

Tesla Gate

Chodba skládající se z Tesla Gate ve středu místnosti, která může hráče zasáhnout proudem a zabít ho. V některých případech může být Tesla deaktivována, což lze určit podle toho, zda vyzařuje bzučivý zvuk. Objevuje se v každé zóně zařízení.

Pokud se hráč přiblíží k Tesle v detekovatelné hranici (obvykle zhruba ve čtvrtině místnosti), přejde do aktivního stavu, což je naznačeno tichým elektrickým bzučením a malým červeným indikátorem umístěným pod kovovým lešením v horní části brány, která bude blikat v regulovaném intervalu. Pokud se hráč dostatečně přiblíží, spustí se senzor (indikovaný zvukem nabíjení), což způsobí, že červené světlo začne blikat s rostoucím tempem, než dojde k výboji el. proudu. Po vystřelení bráně trvá přibližně půl sekundy než vychladne. Potom bude znovu připravena k výboji.

LCZ Tesla Gate

Výboj Tesla Gate

Surveillance Room

Nachází se uprostřed obousměrné chodby a vyžaduje kartu úrovně 3. Směrem ke dveřím je bezpečnostní kamera. Tyto dveře vedou po schodech nahoru k serverům. V nejpravější stěně z horní části schodiště jsou nepřístupné dveře a nalevo je vchod do kontrolní místnosti. Samotná místnost obsahuje dvě židle před ovládací konzolí se stěnou monitorů vpředu.

Konzole obsahuje dvě páky: jednu pro vypnutí nouzového uzamčení HCZ (páka je odtržena a umístěna na ovládací konzole) a druhou pro vypnutí nouzového uzamčení LCZ. Zatažením za páku se umožní přístup k Heavy Containment přes checkpoint.

Heavy Containment Zone (HCZ)

HCZ je druhá zóna se kterou se setkáte ve hře. Je používána k zadržení horších SCP jako SCP-106 a SCP-049. Kvůli tohodle najdete často v zóně dekontaminační plyn.

Tunely Údržby

U vchodu do Tunelů údržby jsou dva výtahy oddělené těžkými dveřmi. Pokud hráč najde dokument SCP-372, bude na jeho spodní část zapsán kód k zmíněným dveřím. Alternativně může hráč použít výtahy k dosažení druhé strany samotnými tunely údržby. Tunely jsou tmavé, takže je obtížné se v nich pohybovat. Hráč může také najít malou místnost s generátorem, ve které lze najít pár brýlí pro noční vidění a pilulku SCP-500.

Místnost s nukleární hlavicí (má oblíbená v HCZ)

Vchod do místnosti s hlavicí najdete na chodbě, která je označena dveřmi a oknem uprostřed místnosti. Dveře vyžadují přístupovou kartu úrovně 5. Uvnitř je výtah, který hráče přenese do samotné místnosti s hlavicí.

Místnost se skládá z malého kruhového sila s přehlídkovým můstkem po obvodu, s Omega hlavicí zasazenou do samého středu. Nalevo od vchodu je bezpečnostní kamera. Na druhé straně je malá kontrolní místnost, která vyžaduje pro vstup kartu 5. úrovně. Uvnitř místnosti na ovládacím panelu jsou dvě páky; „Remote Detonation Omega Warhead“ a „Remote Detonation Alpha Warheads“. Ty lze vypnout, což ovlivní konce hry u brány B.

Ovladání hlavic

Komora s SCP-008

Zadržovací komora SCP-008 se skládá ze tří malých místností. K prvním dvěma dveřím se dostanete z malé hlavní místnosti, přičemž k otevření obou je potřeba karta 4. úrovně. První místnost je ovládácí místnost, který obsahuje stůl s dokumentem SCP-008 a ovládací panel s interaktivním monitorem. Druhou místností je malá přechodová komora s dekontaminační sprchou a úložným prostorem obsahujícím hazmat oblek opřený o stojan.

Do třetí místnosti lze vstoupit z přechodové komory, má nádobu SCP-008, který je otevřený a uvolňuje plyn. Jakmile je její kanystr uzavřen, dojde k zrušení uzamčení v HCZ, což umožní přístup do EZ skrz checkpoint.

Komora SCP-106

Zadržovací komora SCP-106 vyžaduje kartu úrovně 4. Uvnitř místnosti je molo, které dohlíží na samotnou komoru SCP-106. Molo vede ke schodišti směrem k ovládácí místnosti. Ta obsahuje monitor se dvěma páčkami a tlačítkem. Klíčová karta úrovně 5, poznámka Dr. Alloka a dokument o protokolu o znovuzadržení, který je hlavním účelem této komory, najdete na stole.

Ovládací panel v 106

Entrance Zone (EZ)

Entrance Zone (původně nazývaná Office Zone) je poslední zónou, se kterou se ve hře setkáváte. Předchází mu LCZ a HCZ. Je věnována výzkumní a administrativní divizi a vyznačuje se čistým, sterilním prostředím zdobeným bílými stěnami a malovanými oranžovými pruhy. Jakmile se hráč dostane do této zóny, do zařízení vstoupí Nine-tailed-Fox. Tato zóna také obsahuje východy ze zařízení, což z něj činí konečné místo uvnitř zařízení.

Hlášení když Nine-Tailed-Fox Vstoupí do zařízení

Elektrické centrum

Elektrické centrum vyžaduje přístupovou kartu úrovně 4. Za dveřmi je malé schodiště vedoucí k místnosti, která obsahuje několik počítačových serverů a několik pojistek. Kromě toho je v zadní části také menší místnost, která obsahuje počítačový rozbočovač s jedním interaktivním monitorem. Počítačový rozbočovač obsahuje tři přepínače: Primární osvětlení, Sekundární osvětlení a Dálkové ovládání dveří. Spínač primárního osvětlení nedělá nic, zatímco spínač sekundárního osvětlení deaktivuje nouzové osvětlení, čímž v podstatě deaktivuje světla v celém komplexu. SCP-079 má tendenci vypínat sekundární osvětlení, když hráč vstoupí do ovládací místnosti, ale lze jej znovu zapnout pomocí přepínače.

Ovládací panel

Gate A a Gate B

Gate A a Gate B jsou dvě těžké dveře které nalezneme v EZ. Hráč potřebuje kartu úrovně 5 aby je mohl otevřít. Za každou bránou se nachází výtah na povrch.