O SCP Nadaci

SCP Foundation také SCP Nadace je literárně fiktivní organizace založená na spolupráci jejich uživatelů a čtenářů. SCP Nadace je zodpovědná za vyhledávání a zadržování jednotlivců, entit, lokací a objektů, které porušují zákony přírody

Komunitně vedené webové stránky zahrnují prvky mnoha žánrů, jako je horor, science fiction a urban fantasy

Na SCP Wiki se většina prací skládá z "speciálních zadržovacích procedur" (anglicky Special Containment Procedures, odtud SCP): strukturované interní dokumentace, která popisuje objekt SCP a prostředky k jeho zadržení. Web také obsahuje tisíce Nadačních příběhů. V lednu 2021 existovalo více než 6 000 článků o objektech SCP a stále vznikají další.

V rámci literární fikce je nadace SCP tajná organizace pověřená vládami po celém světě, aby zajišťovala a studovala anomální jednotlivce, entity, lokace, objekty a jevy působící mimo hranice zákonů přírody. Pokud by tyto objekty nebyly zadrženy, mohly by představovat přímé ohrožení lidského života a vnímání reality a normality.

Existence SCP Nadace je veřejnosti utajena, aby se zabránilo hromadné panice a umožnilo normální fungování lidské civilizace. Když je objevena anomálie, Nadace SCP nasadí agenty, aby ji zajistili a přepravili do nadačního zařízení, nebo aby ji zadrželi v místě objevu, pokud není přesun možný. Jakmile je SCP zajištěno, je vědci Nadace zkoumáno. Pro testování potencionálně nebezpečných SCP se kvůli jejich postradatelnosti používají testovací subjekty naverbované nadací (označovány jako Personál Třídy D).

Příklady SCP

Nadační úrovně

Nadační úrovně přiřazené personálu reprezentují nejvyšší type informací, ke kterým mají přístup. Avšak přístup k informacím neznamená, že mají automaticky přístup ke všem informacím na oné úrovni: personál dostává přístup pouze k informacím, které "musí znát" a to pod dohledem úředníka nadace.

Úroveň Info Držitelé
Úroveň 0 (Pouze pro oficiální užití) Je vydávána personálu, který nepotřebuje přístup k informacím o anomáliích a entitách v nadačním držení Logistický personál, Údržba
Úroveň 1 (Důvěrné) Je pro personál který pracuje blízko, ale ne v přímém, nepřímém ani informačním kontaktu s anomáliemi Logistický personál, Údržba, Kancelářský personál
Úroveň 2 (Omezené) Je pro personál který potřebuje přímý přístup k informacím ohledně anomálií Členové ochranky, Výzkumný personál, Terénní agenti, Zadržovací specialisté
Úroveň 3 (Tajné) Je pro personál vyžadující podrobná data ohledně objektu jako například záznamy o nálezu, budoucí plány o objektu atd. Starší členové ochranky, Starší výzkumníci, Manažeři projektů, Zásahové a MTF jednotky
Úroveň 4 (Přísně tajné) Je pro personál vyžadující přístup k informacím celých Oblastí, nebo regionů, stejně jako data o nadačních operací/projektů Ředitelé Nadačních Oblastí, Velitelé MTF jednotek, Ředitelé Ochranky
Úrovně 5 (Thaumiel) Neomezený přístup k informacím a citlivým datům Členové rady O5, vybraný personál

Třídy Personálu

Třídy jsou přiřazovány podle jejich blízkosti k nebezpečným anomáliím, entitám a fenoménům.

Třída Info Personál
A Třída A jsou ti, kteří jsou extrémně důležití pro chod Nadace a není jim povolen přímy kontakt s anomáliemi za žádných okolností. Tato třída má sebou 24/7 eskort. V případě nebezpečí musí být personál Třídy A okamžitě evakuován na připravené místo mimo oblast Členové rady O5
B Třída B jsou ti, kteří jsou důležití pro lokální chod Nadace a smí se dostat pouze do kontaktu s objekty, entitami a anomáliemi, které prošly karanténou a byly zbaveny jakýchkoli potenciálních mysl ovlivňujících efektů. V případě nebezpečí je personál Třídy B evakuován co nejdříve mimo oblast Administrativní personál
C Třída C má přístup k většině anomálií, které nejsou striktně agresivní, či nebezpečné. V případě úniku SCP nebo nepřátelského útoku na Nadaci se veškerý bojeneschopný personál Třídy C musí nahlásit v chráněné uzamčené zóně nebo být eskortován ochrankou mimo nebezpečí Výzkumný personál, Bezpečnostní personál
D Postradatelný personál, používáný ke kontaktu s extrémně nebezpečnými anomáliemi a nesmí přijít do kontaktu s Třídami A a B. Třída D je většinou nabíraná z řad světových věžňů, kteří spáchali násilný zločin. V případě nebezpečí je personál Třídy D na místě zastřelen Ochrankou Testovací Subjekty
E Třída E je dočasné označení pro terénní agenty a členy zadržovacího personálu, kteří byli vystaveni potenciálně nebezpečným efektům anomálie. Personál Třídy E je uzamčen v karanténě a pozorován. Do služby se může vrátit pouze při souhlasu s psychologickým a lékařským personálem Terénní Agenti pod vlivem efektů anomálie

Třídy SCP

Všem anomáliím vyžadující Speciální Zadržující Proceduru je přidělena Třída Objektu. Slouží jako hrubý indikátor toho jak těžké je objěkt zadržet.

Třída Info Příklad
Safe Třída Safe neznamená že jsou objekty naprosto bezpečné. Znamená to, že objekty dobře známe a rozumíme jim, nebo jsou spolehlivě zadrženy natrvalo a nepředstavují žádné riziko, dokud nejsou jejich vlastnosti úmyslně aktivovány SCP-999, SCP-005
Euclid Objekty Třídy Euclid nejsou dostatečně prozkoumané, nebo jsou zkrátka nepředvídatelné, takže spolehlivé zadržení objektu není vždy možné, ale nejsou tak nebezpečné, aby byly klasifikovány jako Keter. Velká většina anomálií katalogovaných a zadržovaných v Nadaci je zprvu zařazena jako Euclid, dokud nejsou dostatečně prozkoumány, nebo neprojeví nebezpečné vlastnosti, aby byly přeřazeny. SCP-173, SCP-513
Keter Třída Keter slouží k označení anomálií, které představují skutečné hrozby pro zabezpečení Nadačního personálu a zbytku lidstva a buď vyžadují rozsáhlé, komplexní procedury k zadržení, nebo je nelze plně zastavit i přes veškerou technologii a znalosti Nadace. Tyto anomálie jsou obecně považovány za nejnebezpečnější v Nadační správě a veškerý výzkum je prováděn za účelem nalezení spolehlivějšího způsobu zadržování těchto anomálií, nebo jako poslední možnost neutralizace, či zničení anomálie. SCP-682, SCP-106
Thaumiel Objekty Třídy Thaumiel jsou vysoce utajované a extrémně vzácné anomálie, které Nadace používá, aby mohla čelit efektům jiných velmi nebezpečných anomálií, většinou objektů třídy Keter. Pouhá existence objektů Třídy Thaumiel je tajná pro všechny kromě nejvyšších úrovní Nadace a to včetně jejich lokací, funkce a aktuálního stavu, ví o nich tedy pouze velmi málo lidí kromě Rady O5. SCP-3000, SCP-2140
Neutralized Anomálie, které již nejsou anomální, ať už protože byly záměrně nebo omylem zničeny, vypnuty, nebo již nevykazují žádné známky anomálních efektů. SCP-1422, SCP-1983

MTF Jednotky

Mobilní Úderné Jednotky (MTF) jsou elitní jednotky složené z pracovníků z celé Nadace a jsou mobilizovány k řešení konkrétních hrozeb nebo situací, které občas překračují provozní kapacitu nebo odborné znalosti terénního personálu a — jak jejich jméno naznačuje — mohou být přemisťovány mezi zařízeními nebo lokacemi dle potřeby. Členové Mobilní Úderné Jednotky představují ty "nejlepší z nejlepších" z Nadace.

Příklady MTF

Rada O5

Rada O5 je komise sestavená z nejvýše postavených ředitelů Nadace. S kompletním přístupem ke všem informacím ohledně anomálií v držení dohlíží Rada O5 na všechny Nadační operace po celém světě a řídí její strategické plánování. Kvůli důležitosti svého postavení nesmí nikdo z členů Rady O5 přijít do kontaktu s žádným anomálním objektem, entitou, či fenoménem. Dále, všechny identity členů Rady O5 jsou tajné; pro označení členů Rady O5 se používají čísla (O5-1 až O5-13).

O5 Karta (SCP:SL)