Příběh/Lore

Události před hrou

Před událostmi hry došlo k útoku na několik míst a sektorů nadace, což způsobilo, že několik SCP třídy Euclid a Keter bylo dočasně přemístěno do neurčitého zařízení, dokud nebudou dokončeny opravy předchozích zařízení. O tomto zařízení se toho moc neví, kromě toho, že byla dříve používána jako výzkumné zařízení, takže nemohla zvládnout množství SCP, které v současné době má. Krátce poté byla zřízena Mobile Task Force Epsilon-11 („Nine-Tailed Fox“) za účelem ochrany tohoto zařízení a zvládnout znovu zadržet SCP pokud uniknou.

Někdy poté se Dr. Maynard a bezpečnostní agent Skinner připojili k neurčenému zařízení. Pracují v utajení jako agenti Chaos Insurgency, zatímco se vydávají za členy Nadace, aby vypustili všechny SCP v zařízení. V tomto okamžiku zahájí Dr. Maynard a oddělení technických služeb koncept nazvaný "Modular Site Project". Tento projekt má být redesignem jak zařízení, tak jeho bezpečnostních systémů tak, aby vyhovovaly zátěžovým a zadržovacím komorám nově přemístěných SCP. V celém SCP - Containment Breach lze nalézt několik počítačových monitorů poukazujících na problémy a bezpečnostní rizika způsobená projektem Modular Site Project, což vede k domněnce, že Dr. Maynard zahájil projekt s cílem zvýšit náchylnost zařízení k vypuštění SCP

V neznámé datum v 9:00 zahájí agent Carey a bezpečnostní agent Skinner ranní směnu monitorování zadržovací komory SCP-106. Mezi tou dobou a 9:21 odchází Carey, aby si šel dát kávu z jídelny.

Zatímco Carey je pryč, Agent Skinner využívá této příležitosti k uvolnění SCP-106 z jeho cely. Spustí poplach a informuje šéfa bezpečnosti Franklina o úniku. Skinner poté pošle zprávu Dr. Maynardovi: „Je to venku.“ S odkazem na SCP-106. Poté pravděpodobně prchá z místa, zatímco se zaměstnanci zabývají SCP-106.

Dr. Maynard odpovídá: „Pokračuji.“ a míří dolů do Heavy Containment Zone, kde vklouzne do velínu komory SCP-079. Poté poskytuje SCP-079 přístup ke každému hlavnímu systému v daném zařízení. Když se na to SCP-079 ptá, odpovídá: „Teď jsi volný. Můžeš dát těm, kteří tě uvěznili, to, co si zaslouží.“ Maynard poté uprchne z komory.

SCP-106 je nakonec znovu zadržen a Agent Carey je disciplinovaný za to, že opustil svoje stanoviště. Všihcni pak předpokládají, že agent Skinner byl unesen SCP-106. O půl hodiny později si výzkumník Ferguson všiml, že dveře v zadržovací komoře SCP-079 přestaly fungovat. předpokládá se, že to bylo způsobeno tím, že SCP-106 poškodilo jejich systém, protože během porušení prošlo komorou SCP-079. Zbytek zařízení neví, že SCP-079 ve skutečnosti drží dveře zavřené.

Události během hry

Později ve stejný den, kdy došlo k vypuštění SCP-106, je subjekt D-9341 spolu s dalšími dvěma pracovníky třídy D vytažen z cely, aby provedl test SCP-173.

Cestou do testovací komory je slyšet, jak vědec hovoří s někým jiným o vypuštění SCP-106. Vědec se zmíní, že nikdy neslyšel o agentu Skinnerovi, a prozradí, že doktor L. byl po úniku otřesen, což mu způsobilo sluchové halucinace.

D-9341 je poté odveden do izolační komory SCP-173, kde čekají další dva jedinci třídy D. Když má začít testování, začne selhávat systém dálkového ovládání dveří a elektřina. Krátce poté SCP-079 spustí selhání systému , což způsobí, že několik SCP tříd Euclid a Keter utečou ze svých cel. Oblast je okamžitě uzavřena a krátce poté jsou na něj vysláni agenti Nine-Tailed-Fox, aby znovu zadrželi uniklé SCP a zlikvidovali všechny lidi třídy D, na které narazí.

Cestou hráč objeví v kanceláři doktora Maynarda vzkaz, na kterém stojí: "UDĚLALI JSTE TO TAK LEHKÉ, PĚKNÁ PRÁCE NADACE", přičemž "to" odkazuje na únik SCP. V kanceláři lze také nalézt korozi SCP-106. To spolu s faktem, že v kapesní dimenzi lze nalézt dokument, který ukazuje nový přístupový kód do kanceláře doktora Maynarda, vede k domněnce, že byl unesen SCP-106. Několik poznámek, které Dr. L. zanechal, prozrazuje, že po začátku průlomu začal šílet a několikrát se setkal se SCP-106, než jím byl také unesen.

Konce Hry

V současné době jsou k dispozici 4 konce, kterých může hráč dosáhnout. V každém konci se na koncové obrazovce přehraje jedinečný zvukový záznam nebo rádiové vysílání mezi personálem, který diskutuje o událostech, jež se odehrály po skončení hry.

Gate A (SCP-106 nezadrženo)

Pokud D-9341 při vstupu do brány A nezadržil SCP-106, SCP-106 se pokusí uniknout ze zařízení u brány A, ale bude zasažen věží H.I.D. a bude nucen ustoupit do své kapesní dimenze. D-9341 bude nucen během této akce sejít po schodech na levé straně východu, protože v okolí je rozmístěno několik jednotek MTF a vrtulníků, které bude SCP-106 rozptylovat, dokud se nestáhne. Po schodech dolů najde D-9341 dveře, které vedou do servisního tunelu. Současně si D-9341 všimne několik jednotek MTF a budou ho pronásledovat do tunelu.

Jakmile se dostane do poloviny tunelu, teleportují před D-9341 tři agenti Chaos Insurgency a řeknou mu, že toho ví příliš mnoho na to, aby se nechal zabít. Vojáci ho pak teleportem odvedou pryč a zavalí tunel na sadu jednotek MTF, které do něj vstoupí, a uvězní je uvnitř. Není známo, co má Chaos Insurgency v plánu s D-9341 udělat.

Audio nahrávka po skončení hry
 • "Sir, we're having a major problem here."
 • "Please elaborate. Has the target been captured yet?"
 • "I'm not sure what's happening here. We entered the old service tunnel and it sorta…closed up on us. Now we're trapped inside. Sanders is dead. Target's been lost."
 • "Are you saying that the tunnel collapsed on you?"
 • "No! It didn't collapse. It seemed like an anomalous event. Come see for yourself, and send someone to get us out of here!"

Gate A (SCP-106 zadrženo)

Pokud D-9341 zadrží SCP-106 předtím, než opustí bránu A, jednotky MTF mu okamžitě přikážou, aby se zastavil, a pak oznámí, že našli třídu D. Poté, co je jednotky MTF zajmou, hra skončí.

Na závěrečné obrazovce se přehraje záznam z testovacího protokolu, ve kterém vědec hovoří o D-9341. Zmiňuje se o schopnosti D-9341 předvídat a překonávat nebezpečné hrozby, které vyvolalo únik SCP . Záznam končí zmínkou vědce o tom, že se zvažuje klasifikace D-9341 jako subjektu SCP.

Audio nahrávka po skončení hry
 • "Testing log ███. Subject █-████. Subject demonstrates extraordinary luck and complete mastery of even the most fatal of circumstances and an uncanny ability to predict even the most unpredictable of hazards, almost as if it has performed these impossible tasks several times before. Further testing is required to determine whether the subject should receive SCP classification."

Gate B (Alfa hlavice aktivní)

Po vstupu do brány B se v interkomu ozve hlas, který oznámí, že SCP-682 uniklo ze zařízení v této oblasti a že za 90 sekund odpálí alfa hlavice.

Pokud D-9341 nevypne Alfa hlavice v sile před dosažením brány B, zazní siréna a na konci odpočítávání se na obrazovce objeví jasný záblesk způsobený výbuchem hlavice. D-9341 při výbuchu zemře.

Na konci obrazovky se přehraje rádiový přenos operátora z vrtulníku OH-6, který žádá o vyslání jednotky MTF k průzkumu pozůstatků v místě zásahu. Přenos je však přerušen uprostřed věty, když se ozve velký řev, který naznačuje, že jaderný výbuch SCP-682 nezničil.

Audio nahrávka po skončení hry
 • "This is CH-1 to OH-6 have you located the target, over?"
 • "OH-6 to CH-1, no sign of the target. I think we should send an MTF-[another voice is heard yelling "Incoming!", followed by SCP-682's roar.]"
 • "CH-1 to OH-6 do you copy?"

Gate B (Alfa hlavice deaktivovány)

pokud D-9341 vypnul Alfa hlavice, k jaderné detonaci nedojde a interkom nařídí všem jednotkám MTF, aby se vrátily k bráně a vyřídily SCP-682. Po tomto oznámení neidentifikovaná skupina MTF (pravděpodobně Cloud Nine) nebo jiný Apache vyhledá D-9341 a zastřelí ho, čímž hra skončí vysíláním, v němž se objasní, že byla ukončena likvidace zbloudilé třídy D.

Audio nahrávka po skončení hry
 • "Sir, we found a dead Class-D on the walkway outside Gate B. He's got multiple gun shot wounds in his chest. I'd assume he was shot when we were fighting SCP-682."
 • "I'd like to know how the hell did a Class-D get past the gate. Deliver me the security tapes from all the cameras near the gate and find out who was stationed there, before and during 682's escape attempt."
 • "Roger that sir."